Ntshav Kab Mob

Ntshav zais zis - Qhov Ntuj Tso Cai Thiab Kho Tau

mob zais zis - zais zis - tomqab txuas ntxiv txog kev kho mob

Zis tseem nyob rau ntawm lub zais zis rau li 6 teev ua ntej nws yuav paug. Yog tias cov kab mob nkag mus rau hauv lub zais zis, lawv yuav theej tawm txhua 20 feeb - cov zais zis tuaj yeem dhau mus sai. Kev kis mob yuav ua rau lub zais zis tawm thiab tuaj yeem mus rau txoj hlab ntawm lub zais zis rau raum, ua rau lub raum mob.