Hlwv

Kev Kho Mob Hauv Tsev Rau Cysts

Cov Khoom Siv Hauv Tsev Rau Cysts 1

Cov tshuaj kho mob rau hauv tsev. Cov hlwv feem ntau yog qhov tshwm sim ntawm cov kab mob uas khaws hauv qab daim tawv nqaij. Nws loj hlob thiab tsim puss lossis lwm yam ntawm co toxins. Nqa 1-2 cov neeg qaug dej ntawm Cov Ntshav Nyiaj 3x txhua hnub thiab siv cov Ntshav Dawb saum toj plaub lossis ntau zaus txhua hnub.