Tshuaj fluoride / fluorosis

Koj Puas Tseem Yuav Siv Cov Tshuaj Txhuam Hniav fluoride? Tiag tiag ?!

Koj Puas Tseem Yuav Siv Cov Tshuaj Txhuam Hniav Flouride - lub ntuj kev noj qab haus huv dictionary.com

Tshuaj txhuam hniav Sodium fluoride:
Nws Yog Cov Keeb Kwm, Keeb Kwm Thiab Niaj Hnub Niaj Hnub Los Niaj Hnub

Tshuaj fluoride yog dab tsi?

Ntau xyoo dhau los kuv tau sau txog tsev kawm qib siab txog tshuaj fluoride. Kuv kawm paub tias nws yog kev lag luam pov tseg ntawm cov khoom siv txhuas / txhuas.

Cov tuam txhab aluminium piled loj loj roob ntawm no cov khib nyiab pov puag ncig cov nroj tsuag aluminium. Cov tshuaj fluoride pib nkag mus rau hauv av thiab dej nyob ze thiab tau tua cov tsiaj ua liaj ua teb nyob rau hauv 15-mais vojvoog ncig cov chaw tsim khoom.