Raum Tsau

#1 Kev Plees Kev Yooj Yim

lub raum huv - cov phau ntawv txhais lus txog kev noj qab haus huv - thenaturalhealthdictionary.com - lub raum_bean_seeds

Ntuj Txiv Tawv Rog.
Nws yuav siv kua ntau los “ntxuav” hauv koj lub cev. Noj nws hauv daim ntawv ntawm cov tshuaj ntsuab teas muab cov txiaj ntsig rau koj ntxiv. Thiab kev lom zem ntxiv yog tias koj kawm ua kom lawv nrog kev hloov pauv - tshwj xeeb yog tias koj xav tsim ib nkas loos zis nyob rau ib hnub! Ib qho dab tsi los yog “tuav dej”, tsis hais hauv lub ntsws, ntawm caj npab, lossis plab, kuj yuav tsum muaj zog ntawm ob lub raum nrog daim ntawv qhia no.