Hloov

Cov qhov txhab - Ntuj kho thiab kho

Txob -tshoob-kho kom zoo

Cov kiav txhab tuaj ntau hom - kub hnyiab, txiav, mob caj dab, doog ntshav, tawg pob txha. Ntshiab Nyiaj Dawb Thaj Tsam Zoo tau sau tseg ua ke los pab txhim kho cov qhov txhab kom zoo.