qaug dabpeg

Tshuaj qaug dab peg - Tshuaj ntsuab thiab kho mob

Epilepsy -natural Tsum- Kho DuaTxhob Khuv Xim Tus Zoo Nkauj /wp-xyooj/uploads/2019/05/Epilepsy-natural-Raws- jpg

Cov tib neeg muaj Epilepsy yog tej zaum yuav tsis muaj cov magnesium, boron thiab tej zaum muaj lwm yam as-ham. Kuv tus kheej tau qee hmo tsaus ntuj uas kuv tau tom kuv tus nplaig. Qhov no txaus ntshai me ntsis rau kuv tus kheej, tab sis tsis pub dhau 2-lub lis piam pib kev siv ShopFreeMart Hydration Ncos, PureMag, D-Cal, Siaga thiab Vitalize, Kuv tsis tau tom kuv tus nplaig thaum kuv pw tsaug zog.