Rheumatism

Mob Pob Txha Thiab Rheumatism - Kev Pab Kho Mob Thiab Kho Kom Zoo

mob caj dab-tshwm mobsiabdhau.com/wp-ntuj/uploads/2020/06/arthritis-saib-saib-pab.jpg

Tsis ntev tas los no kuv nyeem qhov twg neeg Asmeskas siv nyiaj 120 Billion daus las hauv ib xyoos los kho cov mob caj dab thiab mob rheumatism, tsis muaj ib tus neeg kho tau. Qhov zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem muaj kev cia siab yog qee cov tshuaj los npog qhov mob me me uas koj raug kev txom nyem, tab sis nws tsis tas yuav yog qhov ntawd.