Ntxhaws

Qhia Ntxiv - Kev Qhia Tawm Ntxiv Ntawm Kev Kho Mob Thiab Kev Kho Mob Kom Huv Si Thiab Kho Tau

Qhia Ntxiv-Appendicitis-tshoobthiajmuajdawb.com/wp-paub/uploads/2019/05/Appendix-Appendicitis-1-1-scaled.jpg

Koj txoj hnyuv tws yog ib qho khoom plig me me uas dai ntawm koj cov hnyuv thiab qhov loj. Nws tau ntev tau xav txog qhov tsis muaj nuj nqis ntawm qhov kev tawm tsam, zoo rau qhov tsis muaj dab tsi tsuas yog muaj qee qhov xwm txheej ntawm txoj kev tsis haum. Tab sis tam sim no cov kws tshawb nrhiav hais tias koj cov ntawv ntxiv yog ntau tshaj li qhov tsis muaj nuj nqis uas tseem tshuav.