Khaus (Pruritus)

Khaus thiab Scaling - Kev Kho Kom Zoo Ntuj Thiab Kev Tu Tsev

khaus thiab khaus - cov tshuaj zoo thiab tshuaj hauv tsev - phau ntawv txhais lus qhia txog kev noj qab haus huv - ces kev zoo nkauj - Kev yees duab los ntawm wouter terlouw los ntawm Pexels -photo-307213

Khaus (Pruritus) thiab ua kom loj.

Khaus khaus (Pruritas) thiab khaus tuaj yeem tshwm sim rau ntau yam - cov kab mob, kab mob, hu ua fungi, thiab kev ua xua tsuas yog qee yam. Txawm hais tias ua li cas los xij, kev ua kom tawv nqaij qhuav yog ib qho ua tau. Cov Nyiaj Dawb yuav txo qhov mob, o, feem ntau khaus, thiab txiab tawv. Cov nyiaj ua kua dej tuaj yeem thov rau cov menyuam yaus thiab cov neeg laus hnub nyoog.