Mob khaub thuas / Khaub thuas

Mob Khaub Thuas / Mob Khaub thuas - Ntuj Kev Kho Mob Thiab Kho Mob

Mob khaub thuas - Ntuj li Kev Kho Mob Thiab Kho-Kho Siab - Kho Siab

Mob khaub thuas yog khaub thuas. Tus mob khaub thuas nkag rau hauv koj lub qhov ntswg thiab koj lub qhov ntswg thiab pib ntsaws qhov ntawd, ua cov hnoos qeev, ua kua rau hauv qab ntawm cov hlab ntshav mus rau hauv caj pas thaum lawv mus pw. Cov hnoos qeev muaj cov kab mob lossis kab mob. Thaum nws nce mus txog qaum caj pas, nws ua rau o thiab o thiab tuaj yeem kis mus rau hauv pob ntseg.