Cov kab mob

Ntuj Kho Rau Tus Kab Mob

Cov kab mob thiab cov kab mob. Kev Kho Mob thiab Kev Kho Mob - hauv phau ntawv txhais lus rau kev noj qab haus huv - thenaturalhealthdictionary.com

Ntuj kho tus kab mob rau kab mob. Cov kab mob yog cov kab mob ntawm tes uas loj hlob nyob sab hauv lossis sab nraum koj lub cev. Tso rau sab laug uas tsis tseg, cov kab mob yuav ua rau mob lossis tuag taus. Ntau yam teeb meem kev noj qab haus huv niaj hnub no tshwm sim los ntawm cov kab mob. Mob ntsws o, yog ib qhov ua rau ploj tuag hauv tebchaws Asmeskas, tuaj ntawm cov kab mob hauv lub ntsws.