mob plawv

Kev Tiv Thaiv Lub Plawv Tiv Thaiv Rau Cov Neeg Mob Stroke

Plawv nres - thenaturalhealthdictionary.com

Plawv nres. Ib lub plawv nres tshwm sim thaum cov ntshav ntws mus rau lub plawv txhaws. Txawm hais tias ob peb leeg mob ntshav txhaws ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm lub plawv nres, kev tiv thaiv kev tiv thaiv tsis muaj qhov sib luag, raws li kev tshawb fawb tau nthuav tawm hnub no ntawm American Heart Association Cov Kev Saib Xyuas Zoo thiab Cov Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog 2020