Impetigo

Impetigo Cov Lus Txhais Thiab Kev Kho Mob Impetigo

Cov Lus Txhais Impetigo Thiab Kev Kho Mob Impetigo - tom qab ntawd kho tsis tau zoo - cov phau ntawv txhais lus txog kev noj qab haus huv - poj niam-xiav-muag-xiav-ntxhais-wallpaper-saib

Impetigo Cov Lus Txhais.

Qhov mob Impetigo yog ib yam kab mob kis rau ntawm daim tawv uas qhia raws li cov hlwv uas nyob ib ncig ntawm lub qhov ncauj.

Impetigo Kev Kho Mob Thiab Kev Tiv Thaiv.

Txog kev tiv thaiv, noj 1 cov ntshav ntawm Ntshiab Nyiaj 1-3 lub sijhawm txhua hnub. Yog tias koj twb muaj kev txom nyem los ntawm impetigo, Noj cov nyiaj 2 lossis 3 poob ntawm Cov Ntshav Nyiaj 3 lub sijhawm txhua hnub thiab, qhov tseem ceeb tshaj yog thov cov nyiaj ncaj qha yog 4 lossis ntau zaus txhua hnub. Los ntawm kev ua kom qhov mob impetigo noo nrog Ntses Nyiaj, nws yuav kis tsawg dua thiab txhim kho ntau yam ntxiv sai sai.