Hnoos

Hnoos - Kev Tshuaj Ntsuab Thiab Kho

Tshuaj mob hnoos - Ntuj tshuaj ntsuab-tshuaj zoo mobdhau.com/wp-ntxawm/uploads/2019/05/Coughs-Natural-Remedia-1-1.jpg

Yuav ua li cas kom tsis txhob hnoos hauv 5 feeb:
Kuv tau siv hom no thiab nws zoo li pab. Tsis muaj kev mob tshwm sim, tab sis nws tsis tau txais lub hauv paus ntawm cov teeb meem.

TXHUA YEEM zoo dua li tshuaj tua kab mob. Txawm tias menyuam yaus tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no thiab niam txiv tsis tas yuav txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm lawv cov menyuam.