Herpes

Puas muaj Ntuj Kho Tus Mob Herpes?

kev kho mob herpes kho - phau ntawv txhais lus txog kev mob lub neej - ces txawm tias yog kev lom zem - Hlub-Valentines-Day-Valentine-Romance-Moon-Couple-

Puas Muaj Qhov Ntuj Herpes Kho Rau Tus Kab Mob Los Ntawm Chaw Rau Menyuam?
Tus mob Herpes yog kev sib daj sib deev uas tshwm sim los ntawm tus kab mob Herpes yooj yim (HSV1 thiab HSV2).

Tsis muaj lub ntsiab lus yuav kho tau tus mob Herpes, zoo li yog kis rau feem ntau kis mob. Qhov no tuaj yeem yog qhov laj thawj vim li cas thiaj li muaj kev txaus siab rau lwm txoj kev siv tshuaj los tawm tsam tus kab mob no. Lwm txoj kev xaiv uas yog txais tau cov paj nthuav tawm sai sai yog Colloidal Nyiaj.