Aspartame Nutrasweet Ceeb Toom

Cov Lus Qhia Txog Aspartame Nutrasweet - Cov Kab Mob Coob Los Quav Tshuaj - Pab Nrog Aspartame

aspartame nutrasweet alert - Aspartame_structure-Aspartame-Disease-Natural-Health-Remedia- And-Txoj-ntxim-heevneeg- zoo

Aspartame Nutrasweet Ceeb Toom. Puas Yog Tus Kab Mob Aspartame?

Yog nws hais tias “tsis muaj piam thaj” tsis txhob kov.

Muaj kev kis mob ntawm ntau yam sclerosis, mob caj pas mob ntsws, mob rau cov ntshav thiab mob Alzheimer nyob thoob plaws lub tebchaws thiab hauv ntiaj teb. Ib qho ntawm cov mob ua rau muaj cov kab mob no yog hauv peb cov khw muag khoom, khw muag tshuaj, tsev muag khoom qab zib, khw noj mov thiab nws tau ploj mus ntawm cov chaw ntawd rau hauv peb tsev. Ib qho ntawm cov tshuaj lom neeg uas ua rau cov kabmob sib kis no yog aspartame; cov khoom qab zib ua lag luam li Nutrasweet, Sib npaug, Khoom noj khoom haus, thiab lwm yam.