Kev Tiv Thaiv Kev Laus

Kev Sau Seem Tshooj 8: Neurohormesis, neuroinflammatory disease, thiab lawv cov kev kho mob los ntawm cov tshuaj lom neeg lub cev (Ntu 2 ntawm kev sib tham no) Cov nceb puas tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev noj qab haus huv thiab tiv thaiv kev laus? Cov kev tshawb fawb tsis ntev los no hais tias Yog, thiab kev nkag blog no qhia lwm feem ntawm zaj dab neeg.

Kev Sau Seem Tshooj 8: Neurohormesis, neuroinflammatory disease, thiab lawv cov kev kho mob los ntawm cov tshuaj lom neeg lub cev (Ntu 2 ntawm kev sib tham no) Cov nceb puas tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev noj qab haus huv thiab tiv thaiv kev laus? Cov kev tshawb fawb tsis ntev los no hais tias Yog, thiab kev nkag blog no qhia lwm feem ntawm zaj dab neeg. 80

Los ntawm Vince Giuliano Qhov kev nkag blog no txuas ntxiv qhov kev sib tham ntawm kev nkag blog yav dhau los, Tshooj 7 ntawm Kev Raug Mob Hlawv. Yog li koj yuav xav nyeem Ntu 7 ua ntej […]