Alzheimers '/ Kev tsis meej

Vim li cas kev laus Ups Alzheimers

vim li cas kev laus ib ce muaj sia - cov lus qhia paub txog kev noj qab haus huv - thenaturalhealthdictionary.com - old_lady_smile_beautiful_woman_old_elderly_portrait_adult-872463

Vim li cas kev laus Ups Alzheimer.

Tus neeg phem lub ntsiab tom qab Alzheimer yog cov protein hu ua "amyloid-beta". Cov neeg tshawb fawb nug hais tias, "Vim li cas cov laus neeg muaj ntau dua?"

Txoj kev pheej hmoo loj tshaj plaws rau Alzheimer tus kab mob yog nce qib hnub nyoog. Tom qab 65, qhov kev pheej hmoo yuav poob siab txhua tsib xyoo. Raws li ntau li ib nrab ntawm cov neeg laus uas laus dua 85 tau kwv yees muaj nyob nrog qee yam kev dementia, feem ntau yog Alzheimer.