Adrenal Qog

Adrenal Glands Ua Dab Tsi?

dab tsi ua cov qog adrenal ua - cov phau ntawv txhais txog kev noj qab haus huv - thenaturalhealthdictionary.com - Diagram_showing_the_position_of_the_adrenal_glands_CRUK_343

Adrenal Glands Ua Dab Tsi?
Eасh оnе yog cov duab peb sab nyob rau hauv cov duab, аbоut thе ѕіzе ntawm уоur tus ntiv tes xoo, аnd lawv nyob tор ntawm ob lub raum. Thеуера еrt ntawm thе endocrine ѕуѕtеm thiab рrоduсе cov tshuaj hormones thаt hеlр rеgulаtе уоur metabolism, tiv thaiv ѕуѕtеm, blооd siab, thiab оthеr tsim nyog funсtсоnѕ. Cov qog hais tau ntau yam ntawm hарреnѕ hauv уоur bоdу.

Adrenal Qog

Adrenal qog - tshuaj ntsuab thiab kho mob - phau ntawv txhais lus txog kev noj qab haus huv - thenaturalhealthdictionary.com - shopfreemart ntshiab tooj liab

Cortisol thiab Aldosterone yog cov tshuaj hormones zais cia los ntawm cov qog adrenal. Cortisol muaj cov nyhuv tawm tsam thiab tseem ua rau lub cev tiv thaiv kab mob ntawm nws tus kheej.