Tähtajad Ja Tingimused

Jälgige meid Pinterestis
NHDAZ Kiirotsija


Tere tulemast looduse tervise sõnastikku.

Need tingimused kirjeldavad loodusliku tervise sõnastiku veebisaidi kasutamise reegleid ja eeskirju.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega täielikult. Ärge jätkake loodusliku tervise sõnastiku veebisaidi kasutamist
kui te ei aktsepteeri kõiki käesoleval lehel märgitud tingimusi.
Järgnev terminoloogia kehtib käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse ja loobumisteatise ning kõigi või kõigi lepingute suhtes: „Klient”, „sina” ja „teie” viitab teile, sellele veebisaidile sisenevale ja ettevõtte tingimusi aktsepteerival inimesel. „Ettevõte”, „Meie ise”, „Meie”, „Meie” ja „Meie” tähistab meie ettevõtet. “Pidu”, “pooled” või “meie” viitavad nii Kliendile kui ka meile endile või kas Kliendile või meile endile. Kõik tingimused tähistavad pakkumist, aktsepteerimist ja makse arvestamist, mis on vajalik meie abiprotsesside teostamiseks Kliendile kõige sobivamal viisil, kas siis tähtajaliste ametlike koosolekute või muude vahendite abil, mille eesmärk on sõnaselgelt kohtuda Kliendi vajadused seoses ettevõtte pakutavate teenuste / toodete pakkumisega vastavalt kehtivatele seadustele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja / või ta / nendes käsitatakse vahetatavatena ja seega viidetena samadele. Küpsised Kasutame küpsiste kasutamist. Loodusliku tervise sõnastiku veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt loodusliku tervise sõnastiku privaatsuseeskirjadele. Enamik tänapäevaseid interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, mis võimaldavad meil iga külastuse kohta kasutaja andmeid hankida. Mõnes meie saidi piirkonnas kasutatakse küpsiseid, et võimaldada selle ala funktsionaalsust ja külastatavate inimeste jaoks kasutamise lihtsust. Mõned meie sidus- / reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.License
Kui pole teisiti öeldud, kuuluvad loodusliku tervise sõnaraamatu ja / või selle litsentsiandjate intellektuaalomandi õigused kogu loodusliku tervise sõnaraamatu materjalidele. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Võite vaadata ja / või printida oma isiklikuks tarbeks saidi https://thenaturalhealthdictionary.com lehti, kui nendes tingimustes seatud piirangud kehtivad.

Sa ei tohi:

Avaldage materjal uuesti saidilt https://thenaturalhealthdictionary.com
Materjale müüa, rentida või all-litsentsida saidilt https://thenaturalhealthdictionary.com
Materjale paljundage, dubleerige või kopeerige saidilt https://thenaturalhealthdictionary.com

Levitage sisu Loodusliku tervise sõnastikust (kui sisu pole spetsiaalselt ümberjaotamiseks loodud).


Kasutajate kommentaarid.

Käesolev leping algab selle kuupäeval.
Selle veebisaidi teatavad osad pakuvad kasutajatele võimalust veebisaidi kohtades arvamusi, teavet, materjale ja andmeid ('märkusi') postitada ja vahetada. Loodusliku tervise sõnastikku ei kuvata, redigeerita ega avaldata
või vaadake üle kommentaarid enne nende ilmumist veebisaidile ja kommentaarid ei kajasta Loodusliku tervise sõnastiku, selle esindajate ega sidusettevõtete seisukohti ega arvamusi. Kommentaarid kajastavad sellise vaate või arvamuse postitanud inimese vaadet ja arvamust. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Loodustervise sõnaraamat kommentaaride ega kahjude, vastutuse, kahjude ega kulude eest, mis on põhjustatud või kantud kasutamisest ja / või postitamisest ja / või kommentaaride ilmumine sellel veebisaidil.


Loodusliku tervise sõnastik jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõiki kommentaare, mida ta peab oma absoluutsel äranägemisel ebasobivaks, solvavaks või muul viisil käesolevaid tingimusi rikkuvaks.


Te garanteerite ja kinnitate, et:

Teil on õigus postitada kommentaarid meie veebisaidile ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud; Kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas autoriõigusi,
mis tahes kolmanda isiku patent või kaubamärk või muu varaline õigus;
Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali ega eraelu puutumatust rikkuvat materjali
Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavapärase äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse taotlemiseks või edendamiseks.

Käesolevaga annate Loodusliku tervise sõnaraamatule ainuõiguseta litsentsi litsentsi kasutada, paljundada, redigeerida ja volitada teisi teie kommentaare kasutama, paljundama ja redigeerima mis tahes vormis, kõigis vormingutes või meediumites.

Hüperlingimine meie sisuga.

Järgmised organisatsioonid võivad Link meie veebisaidile ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusasutused;
Otsingumootorid;
Uudised organisatsioonid;
Veebikataloogi turustajad, kui nad meid kataloogis loetlevad, võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, kui nad hüperlingivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidega; ja kogu süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade otsimine, mis ei pruugi meie veebisaidile linkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil eksitav; b) ei tähenda ekslikult sponsorlust, heakskiitmist ega siduva osapoole ja selle toodete või teenuste kinnitamist; ja (c) sobib siduva osapoole saidi konteksti.

Me võime arutada ja kiita heaks oma äranägemise muud link taotluste järgmised organisatsioonid:

üldtuntud tarbijate ja / või ettevõtlusteabeallikad, näiteks Ameerika kaubanduskojad
Automobile Association, AARP ja Tarbijate Liit;
dot.com kogukonna veebilehed;
ühendusi või teisi esindavad heategevusorganisatsioonid, sealhulgas heategevus andes saite,
Online kataloog turustajad;
internetiportaalid
raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad, mille peamised kliendid on ettevõtted; haridusasutused ja kutseühingud.

Kiidame nende organisatsioonide lingitaotlused heaks, kui leiame, et: a) link ei kajastaks ebasoodsalt meid ega meie akrediteeritud ettevõtteid (näiteks kutseühingud või muud organisatsioonid
loomupäraselt kahtlustatavaid äriliike, näiteks kodus töötamise võimalusi, ei tohi linkida); b) organisatsiooni andmed meie kohta pole rahuldavad; c) kasu meile
hüperlingiga seotud nähtavus kaalub üles selle puudumise; ja d) kui link on seotud üldise ressursiteabega või on muul viisil kooskõlas uudiskirja vms toote toimetusliku sisuga, mis toetab organisatsiooni ülesannet.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil eksitav; (b) ei tähenda ekslikult sponsorlust, kinnitamist või lingitava poole ja selle toodete või teenuste kinnitamist; ja (c) sobib siduva osapoole saidi konteksti.

Kui kuulute organisatsioonide hulka, mis on loetletud lõigus 2, ja soovite linkida meie veebisaidile, peate sellest meile teatama, saates e-kirja, kasutades meie kontaktvormi.
Lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave (näiteks telefoninumber ja / või e-posti aadress) ning oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete meie veebisaidile linkida, ja meie saidi URL-ide loendit, millele soovite linkida.
Andke vastuseks kuni 3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad hüperlinkida meie veebisaidile järgmiselt:

Kasutades meie ettevõtte nimi; või
Kasutades Uniform Resource Locator (veebiaadress) on seotud; või
Kasutades mõnda muud meie veebisaidi või materjali kirjeldust, mis on sellega seotud, on siduva poole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Loodusliku tervise sõnastiku logo ega muude kunstiteoste kasutamine kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel pole lubatud.

Iframeed.

Ilma eelneva nõusolekuta ja selgesõnalise kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber raame luua ega kasutada muid tehnikaid, mis muudavad meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Õiguste reserveerimine.

Me jätame endale õiguse igal ajal ja oma äranägemise järgi nõuda kõigi linkide või mis tahes konkreetsete linkide eemaldamist meie veebisaidilt. Nõustute, et eemaldate viivitamata kõik meie veebisaidi lingid. Meil ka
jätab endale õiguse neid tingimusi ja nende linkimispõhimõtteid igal ajal muuta. Jätkates linki meie veebisaidile, nõustute end siduma ja järgima neid linkimistingimusi.


Lingide eemaldamine meie veebisaidilt.

Kui leiate meie veebisaidilt mõne lingi või mõne muu lingitud veebisaidi, mis on mingil põhjusel taunitav, võite selle kohta meiega ühendust võtta. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega, kuid meil ei ole kohustust seda teha ega vastata
otse sulle.
Kuigi me püüame tagada, et sellel veebisaidil olev teave oleks õige, ei taga me selle täielikkust ega täpsust; Samuti ei võta me kohustust tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal
veebisaiti ajakohastatakse.


Sisu vastutus.

Meil ei ole mingit vastutust ega vastutust teie veebisaidil oleva sisu eest. Te nõustute hüvitama ja kaitsma meid kõigi teie veebisaidilt tulenevate või nende alusel esitatud nõuete eest. Ühtki linki ei tohi kuvada
oma veebisaidi lehel või mis tahes kontekstis, mis sisaldab sisu või materjale, mida võidakse tõlgendada laimava, roppuse või kuriteona või mis rikuvad, rikuvad muul viisil või toetavad kolmandate osapoolte õiguste rikkumist või muud rikkumist.


Vastutusest loobumine

Et maksimaalselt lubatud ulatuses kohaldatava õiguse, me jätame välja lubadusi, garantiisid ja tingimusi, mis on seotud meie kodulehel ja kasutada seda kodulehel (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes garantiid vaikimisi seadusega seoses rahuldava kvaliteediga, sobivus ettenähtud otstarbeks ja / või kasutamist mõistliku hoolsuse ja oskusega). Ükski käesoleva disclaimer järgmist:

piirata või välistada meie või teie vastutusest hooletuse tagajärjel tekkinud surma või isikukahju eest;
piirata või välistada meie või teie vastutus pettuse või pettuse vale esitamise eest;
piirab meie või oma kohustused viisil, mis ei ole lubatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele; või
välistage meie või teie kohustused, mida kohaldatavate seaduste kohaselt ei saa välistada.

Käesolevas jaos ja mujal käesolevas vastutusest lahtiütlemises sätestatud vastutuse piirangud ja välistamised: a) alluvad eelmisele lõigule; ja (b) reguleerib kõiki kohustustest loobumisest tulenevaid kohustusi või
seoses käesoleva kohustustest loobumise sisuga, sealhulgas lepingust, võlgnikust (sealhulgas hooletusest) ja seadusest tuleneva kohustuse rikkumisest tulenevad kohustused. Kui veebisaiti ning veebisaidil pakutavat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mingisuguse kahjumi või kahjustuste eest.

Krediidi- ja kontaktteave.

See Tingimuste lehekülg loodi generaatoril termsandconditionstemplate.com. Kui teil on
Kui teil on küsimusi mõne meie tingimuse kohta, võtke meiega ühendust, kasutades meie kontaktivormi.