Reumatski artritis

Koji su načini za jačanje odnosa s reumatoidnim artritisom?

Reumatoidni artritis-https: //thenaturalhealthdictionary.com/wp-content/uploads/2020/05/Rheumatoid-Arthritis-1-1.jpg

U protekloj deceniji čitatelji su me mnogo puta komentirali i slali e-poštom o njihovim vezama s reumatoidnim artritisom. I odnosi sa značajnim drugima i sa drugim članovima porodice, kao i prijateljstva, mogu biti napeti zbog efekata RA. Često smo razgovarali o tome kako drugi imaju problema sa razumijevanjem nevidljivih simptoma reumatoidne bolesti. Stopa razvoda veća je s RA i bolest može testirati i ostale odnose.