HOPB - Hronična opstruktivna plućna bolest

Smjernice za liječenje KOPB-a

Smjernice za liječenje KOPB-a 1

KOPB nastaje pušenjem cigareta i udisanjem toksina iz boja, tepiha, sredstava za čišćenje, insekticida, herbicida i drugih industrijskih hemikalija.
ShopFreeMart Hydration Drops i Siaga su dva moja omiljena proizvoda za podršku disanju i respiratornim funkcijama. Zajedno mogu značajno povećati nivo kiseonika u tijelu i olakšati disanje.