Свободни радикали

Антиоксиданти - един от най-добрите натурални средства за защита

антиоксиданти - едно от най-добрите естествени средства за защита на природата - Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Стоковые Изображения - thenaturalhealthdictionary.com

Какво са антиоксиданти?

Свободните радикали са атоми с несдвоени електрони. Според теорията за свободните радикали радикалите увреждат клетките в организма, причинявайки стареене.