Апендикс

Приложение - Апендицит и естествени здравни средства и лечения

Appendix-Appendicitis-thenaturalhealthdictionary.com/wp-content/uploads/2019/05/Appendix-Appendicitis-1-1-scaled.jpg

Апендиксът ви е тънък сак, който виси между тънките и дебелите ви черва. Отдавна се смята за безполезен еволюционен артефакт, полезен за нищо, освен потенциално смъртоносен случай на възпаление. Но сега изследователите предполагат, че приложението ви е много повече от безполезен остатък.