Herxheimer reaksiyası

Herxheimer Reaksiya - 4 Təbii Müalicə və Evdə Müalicə

herxheimer reaksiyası - herxheimer effekti - təbii sağlamlıq lüğəti - sonra təbiihealthdordam.com

Herxheimer reaksiyası.

Fibromiyalji, Lyme xəstəliyi və digər infeksiya kimi xroniki xəstəlikləri olanlar müalicəyə başladıqdan dərhal sonra pisləşən simptomlarla qarşılaşırlar. Bir çox xəstə bu qəfil dəyişikliyindən narahatdır. Ancaq simptom intensivliyinin bu artması əslində müalicənin düzgün işləməsinin göstəricisi ola bilər.