Demans

Yaşlanan neyronlar DNT ziyanını yığır

qocalma - sonraaturalhealthdordam.com

Nevroloqlar HDAC1 adlı bir fermentin yaddaş və digər idrak funksiyalarında iştirak edən genlərdə yaşa bağlı DNT zədələrinin düzəldilməsində kritik olduğunu kəşf etdilər. HDAC1 həm Alzheimer xəstələrində, həm də normal yaşlanan yetkinlərdə tez-tez azalır və tədqiqatın bərpa edilməsinin hər iki qrup üçün müsbət faydaları ola biləcəyini göstərir.